ชมย้อนหลัง

ความสามารถของน้อง ๆ บนเวที Saturday School BIG DAY 2022

ยกขบวนผลงานวิชานอกห้องเรียนโดยเยาวชนกับ Saturday School BIG DAY 2022 : Saturday Supermarket

วันที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 09.30-16.00 น. ที่สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์

การแสดงเดินแบบแฟชั่นตามวัฒนธรรมญี่ปุ่น

น้อง ๆ จากโรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) วิชาภาษาญี่ปุ่น

น้อง ๆ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ วิชาวาดรูป

น้อง ๆ จากโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า นนทบุรี

อัพสกิลภาษากับพรมวิเศษ

น้อง ๆ Saturday School International 2022

น้อง ๆ โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ วิชาภาษาอังกฤษ

น้อง ๆ โรงเรียนวัดดวงแข วิชาภาษาอังกฤษ

เรื่องสั้นของสายฟังสายหนัง

น้อง ๆ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ วิชาตัดต่อสื่อ

เพลิดเพลินกับภาพความประทับใจ

น้อง ๆ โรงเรียนเทศบาลโนนชัย จ.ขอนแก่น

เรื่องราวของน้อง ๆ ในการนำความรู้ ความสนุกไปวางแผนสู่อนาคต จากโครงการ Saturday School Student Support Season 5 Self-Exploration

น้อง ๆ โรงเรียนแจงร้อนวิทยา วิชาร้องเล่นเต้น

เพลง Cover ดีเวอร์

น้อง ๆ โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ วิชาภาษาอังกฤษ

เพลิดเพลินกับภาพความประทับใจ

น้อง ๆ โรงเรียนเกาะสิเหร่ จ.ภูเก็ต