Saturday School “จัดกิจกรรม BIG DAY 2022” สร้างเสริมประสบการณ์และการเรียนรู้ นอกตำราเรียน เพื่อปลดปล่อยศักยภาพสูงสุดของเยาวชน ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายปี ‘65

กิจกรรม ‘Saturday School BIG DAY 2022’ ปีนี้ได้รับเกียรติจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับนายวิสิฐ ตันติสุนทร กรรมการและเลขาธิการสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน โดยมี นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร ผู้ก่อตั้งและรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ ร่วมงาน ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5


นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่าวันนี้นับว่าเป็นวันสำคัญมาก เพราะตนเชื่อว่าการศึกษาตามหลักสูตรเป็นสิ่งสำคัญ แต่การเรียนรู้เรื่องต่างๆ ในโลกสำคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะ “การเรียนรู้” จะสำคัญกว่าการศึกษาแน่นอนในอนาคต ‘เทรนด์โลก 10 อย่าง ที่สำคัญหนึ่งในนั้นคือ Learning Education ซึ่งความแตกต่างระหว่าง Learning กับ Education สำหรับตนแล้ว คำว่า Education หมายถึง การเรียนตามหลักสูตรที่ถูกวางกรอบไว้ โดยระบบการศึกษาหรือโดยคุณครูใส่ให้เรา หรือการเรียนรู้ในโรงเรียนที่เราต้องเชื่อในสิ่งที่สอน แต่ Learning คือ เป็นการเรียนรู้ที่นอกห้องเรียน โดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเลือกเรียนในสิ่งที่เราสนใจ เพราะเด็กจะพัฒนาศักยภาพได้เต็มที่เมื่อได้เรียนสิ่งที่สนใจ เช่น การถ่ายภาพ การออกแบบบอร์ดเกม มัคคุเทศก์ ศิลปะ ดนตรี ภาษา งานประดิษฐ์ ทำอาหาร เป็นต้น ส่วนหน้าที่ของผู้ว่าฯ กทม. คือ ช่วยสร้างเมืองที่มีคุณภาพให้เด็กๆ เพื่อส่งเมืองที่มีคุณภาพให้เด็กรุ่นต่อไป” โดย กทม. จะทำให้ทุกที่คือโรงเรียนให้ได้ ทั้งห้างสรรพสินค้า ชุมชน บริษัท เพื่อที่จะขยายความเป็นโรงเรียนให้กระจายไปทุกองค์กร เด็ก ๆ จะได้มีโอกาสเรียนรู้จากทุกที่ทุกมุม ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าว


ด้าน นายวิสิฐ ตันติสุนทร กรรมการ และเลขาธิการสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาคทุน กล่าวว่า ในนามตัวแทนของสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาด รู้สึกดีใจที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ เพราะในโลกยุคปัจจุบันการเติมต่อ EQ เป็นสิ่งที่ต่อยอดทางความคิด ซึ่ง Saturday School เป็นโครงการที่ส่งเสริมความมั่นใจของเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็ก ๆ มีความฉลาดทางอารมณ์ สามารถเป็นบุคคลที่ดีได้ในสังคม


ยีราฟ - สรวิศ ไพบูลย์รัตนากร ผู้ก่อตั้งและรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรม Saturday School ‘BIG DAY 2022’ ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลเด็กและเยาวชน โดยมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสสะท้อนการเรียนรู้ที่ผ่านมา และนำสิ่งที่ได้พัฒนาระหว่างการเข้าร่วมโครงการมานำเสนอเป็นผลงาน โดยมีการจัดบูธแสดงผลงาน กิจกรรมเวิร์คช็อป การแสดง และกิจกรรมบนเวทีมากมาย ซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงถึงศักยภาพและความภูมิใจของเยาวชนยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าชมงานเกิดไอเดีย เพื่อที่จะต่อยอดการพัฒนาด้านการศึกษาให้กับเยาวชนไทย และงานนี้จะสำเร็จไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับสนับสนุนและขับเคลื่อนจากทีมงานอาสาสมัคร ครูอาสาที่สละเวลามาสอนให้ความรู้เด็กๆ พร้อมทั้งผู้ที่ให้การสนับสนุนสนับสนุนมูลนิธิฯ ด้วยดีตลอดมา