พื้นที่สร้างสรรค์แห่งใหม่ของมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับน้อง ๆ ผ่านผลงานภายใต้หัวข้อ Future Bangkok หรือ กรุงเทพมหานครแห่งอนาคตทั้งสิ้น 15 ผลงาน ประกอบไปด้วยภาพประกอบ (Illustration) ภาพถ่าย (Photograph) และดนตรี (Music) ผลงานทั้งหมดเป็นผลงานกลุ่มของน้อง ๆ ที่มีอายุระหว่าง 15-20 ปี จากโครงการขยายทักษะด้านการศิลปะ ถ่ายภาพ วิดีโอ และการดนตรีตามโดยเลือกตามความสนใจในสายอาชีพนั้น ๆ หรือต้องการที่จะพัฒนาทักษะเพิ่มเติม


ในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565 ตรงกับวัน Big day หรือวันแสดงผลงาน มูลนิธิได้นำผลงานมาจัดแสดง และประมูลบนแพลตฟอร์ม Bitkub NFT ของ Bitkub เพื่อให้ผู้บุคคลทั่วไปสามารถสะสมผลงานและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนน้อง ๆ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

โดยการประมูลบน Bitkub NFT จะจัดขึ้นพร้อมกับนิทรรศกาลแสดงผลงานภายในวัน Big Day วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ Samyan Mitrtown Hall

Starting Bit สำหรับภาพประกอบและดนตรี 60 KUB และภาพถ่าย 50 KUB โดย Minimum bid ครั้งละ 10 KUB

รายได้จากการประมูลหลังหักค่าใช้จ่าย

ทิวากับกรุงเทพ ณ แดนใหม่

ภาพโทนสีขาวดำสื่อให้เห็นกรุงเทพในปัจจุบันที่ยังมีปัญหา และภาพสีสดใสเป็นกรุงเทพในอนาคตที่ได้ถูกจินตนาการไว้ว่าเป็นเมืองคอยเติมเต็มความหวังให้กับผู้คนด้วยความสดใส ตัวละครที่ดำเนินเรื่องราวในภาพคือทิวา เด็กมัธยมปลายที่เป็นเหมือนพระอาทิตย์เปรียบเสมือนสิ่งที่จะนำพาเราไปถึงเช้าวันใหม่ เพื่อเปลี่ยนอนาคตในวันข้างหน้า

ผลงานถูกสร้างสรรค์ร่วมกันโดยแพรวา จรัสมาธุสร, ปุณิกา บุญเอกรัตน์, ณิชา เสริมชัยวงศ์, ณิชกานต์ สุวรรณกองกุลและอิสรีย์ อุไรสินธว์

Today to Future

ความเจริญของกรุงเทพในอนาคตถูกถ่ายทอดผ่านแลนมาร์คต่าง ๆ ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว วัด ผู้คน และเทคโนโลยี จะเป็นสังคมที่ยอมรับแฟชั่นไร้เพศ ไม่มีการแต่งตัวไหนถูกมองว่าแปลกแยกและทุกคนล้วนถูกยอมรับในรสนิยมและตัวตน

ผลงานถูกสร้างสรรค์ร่วมกันโดยชนันธร มโนกิจพงศ์พันธ์, เพ็ญรดี จินดาศรี, ณัฐรินทร์ โรจนทวีศักดิ์ และดลฤดี ราชการดี

Green in Bangkok

อนาคตของกรุงเทพถูกเล่าผ่านชุมชนที่มีทั้งแกลลอรี่อาร์ตที่ซึ่งศิลปะจะถูกเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น เทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกเหมือนเลนส์ของเด็กสาวที่คอยบอกรายละเอียดของสถานที่ต่าง ๆ และต้นไม้มากมายแม้กระทั่งในอาคารต่าง ๆ เป็นเมืองที่เราจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ดียิ่งกว่าเดิม

ผลงานถูกสร้างสรรค์ร่วมกันโดยณภัทร รัตโนทัย, ภาณุ คูประเสริฐกุล, ปานเพชร ป่าตุ้มและณิชารีย์ สดชื่นจิต

Panorama

ในกรุงเทพมหานครที่ล้วนอุดมไปด้วยตึกสูงและสิ่งปลูกสร้างตระการตา หากลองย่อขนาดภาพลงคุณก็จะเห็นกลุ่มผู้คนจำนวนหนึ่งที่เฝ้ามองให้เมืองนี้เติบโตขึ้นอย่างมีความหวัง

ผลงานถูกสร้างสรรค์ร่วมกันโดย ปัญเนตร เล็กเจริญ, จักรภัทร รุ่งแสง, ศิริ วิเทศพงษ์ และมัญชุสา สะรุโณ

Where am I in the gloomy darkness?

ในความมืดมิดมัวหมอง ฉันอยู่ที่ไหนในโลกอันแสนกว้างขวาง ภาพนี้ผมอยากถ่ายทอดห้วงอารมณ์ ณ ชั่วเวลาหนึ่งเกี่ยวกับเด็กคนนึงที่กำลังเรียนอยู่ในห้องมืดๆ ที่มีแสงสว่างน้อย ให้อารมณ์โดดเดี่ยว เศร้าหมอง ไร้สีสันและชีวิตชีวา แต่ก็จะสื่อถึงการศึกษาในปัจจุบันที่ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถเรียนรู้อะไรสักอย่างได้เสมอ แม้ว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวหรือระบบการศึกษาจะไม่เอื้ออำนวยก็ตาม

ผลงานถูกสร้างสรรค์ร่วมกันโดยปัญเนตร เล็กเจริญ, จักรภัทร รุ่งแสง, ศิริ วิเทศพงษ์ และมัญชุสา สะรุโณ

เติมเต็ม…กรุงเทพ

ตึกที่กำลังต่อเติมและกรุงเทพที่กำลังเติบโต

ผลงานถูกสร้างสรรค์ร่วมกันโดยอริยา ทิพโม, เกวลิน น้ำทอง, นิลลดา ทองเเก้ว, อารยา อิสริยะวาณิช และวริญา ประเสริฐศรี

Next level

จาก Generation หนึ่งไปสู่ Generation ต่อไป

ผลงานถูกสร้างสรรค์ร่วมกันโดยอริยา ทิพโม, เกวลิน น้ำทอง, นิลลดา ทองเเก้ว, อารยา อิสริยะวาณิช และวริญา ประเสริฐศรี

สิ่งผุผัง

สิ่งที่ดูผุผังและไม่เรียบร้อยในวันนี้กำลังจะกลายเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบและดียิ่งขึ้น

ผลงานถูกสร้างสรรค์ร่วมกันโดยริณนัทฌา ลาภมาก, ภาณุ​วิ​ชญ์ ไวยนันท์, พิชญา เกรียงเชี่ยวชาญ และญาดาสินี มีหลง

ภาพลวงตา

ตรงกลางภาพมีสี่เหลี่ยมสามมิติที่เกิดจากสี่เหลี่ยมแต่ละชิ้นมาประกอบกัน แต่ถ้าเรามองเอียงฝั่งใดฝั่งนึงของรูปภาพอาจจะเห็นว่าภาพเอียง ซึ่งอาจเป็นความเท่าเทียมที่เป็นเพียงภาพลวงตาก็เป็นได้

ผลงานถูกสร้างสรรค์ร่วมกันโดยริณนัทฌา ลาภมาก, ภาณุ​วิ​ชญ์ ไวยนันท์, พิชญา เกรียงเชี่ยวชาญ และญาดาสินี มีหลง

การเดินทาง

การดำเนินชีวิตคือการเดินทางระหว่างจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งของชีวิต

ผลงานถูกสร้างสรรค์ร่วมกันโดยอชิระ ยิบ, ธนกฤต แจ่มใส, ปุณยวีร์ จงอุดมทรัพย์ และอารียา เลยไธสง

ภาพสะท้อน

สิ่งสะท้อนจากปัจจุบันจะกลายเป็นอนาคต เหมือนเราที่กำลังถูกสะท้อนและเติบโตไปยังอนาคต

ผลงานถูกสร้างสรรค์ร่วมกันโดยอชิระ ยิบ, ธนกฤต แจ่มใส, ปุณยวีร์ จงอุดมทรัพย์ และอารียา เลยไธสง

Go On

กว่ากรุงเทพจะเป็นเมืองแห่งอนาคตได้ คงมีคนจํานวนไม่น้อยที่รู้สึกสิ้นหวังกับกระบวนการที่จะไปถึงจุดนั้น จึงขอส่งเพลงนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนในอนาคต

ผลงานถูกสร้างสรรค์ร่วมกันโดยจิณห์นิภา พร้อมพิณ, บุณยลักษณ์ หุยประเสริฐ และกวินทิพย์ รามฤทธิ์

กรุงเทพกรุงใจ

กรุงเทพกรุงใจนั้นมีเรื่องราว

ผสมซาวด์ดนตรีไทยกลืนผสาน

ท่วงทำนองยุคใหม่งามตระการ

ฝากทุกท่านฟังกรุงเทพกรุงใจเอย

ผลงานถูกสร้างสรรค์ร่วมกันโดยพิชญ์สินี ธัญธารีย์, โกสินทร์ อัฐนนท์สิน, ฐากัญญา กิจมณีมาศ และสุชานันท์ โสลันดา

กล้าฝ่าฝัน

ไม่ว่าเมืองจะพัฒนาไปมากแค่ไหน ไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะต้องเจออุปสรรคหรือความผิดหวังมากมายเพียงใด แต่อย่าลืมกล้าที่จะฝัน

ผลงานถูกสร้างสรรค์ร่วมกันโดยปวรา เข็มเพ็ชร, ศุภากร วัฒนะคุ้ม และเบญจมาภรณ์ แก้วดารา

มหานครแห่งเรา

กรุงเทพมหานครแห่งอนาคตจะยังคงเป็นเมืองแห่งความรักที่พวกเราเชื่อมั่นว่าจะมีใครสักคนจับมือเราไว้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น

ผลงานถูกสร้างสรรค์ร่วมกันโดยรติมา ลาภบริสุทธิศักดิ์, ภัคจิรา กลางสูงเนิน และสิริวิมล อินทร์ดวง